Browse Exhibits (7 total)

Bandon

Bandon037_Bridge.jpg

There is a variety of material on the town of Bandon on the Local Studies Digital Library. From railway material to Bandon Town Concil Minutes to photographs from the Lawrence Collection. Included here is just a sample. 

Droichead na Bandan
Tá ábhar éagsúil maidir le Baile Dhroichead na Bandan i Leabharlann Dhigiteach Staidéar Áitiúil; ó ábhar maidir le hiarnróid go Miontuairiscí Chomhairle Baile Dhroichead na Bandan go grianghraif ó Bhailiúchán Lawrence. Sampla beag anseo.Iarnróid Dhroichead na Bandan (Contae Chorcaí), Droichead na Bandan (Contae Chorcaí), Comhairle Baile Dhroichead na Bandan (Contae Chorcaí)

 

1917

Government_publishes_sedition.pdf

The following is a narrative of political events of 1917 and their implications. Relevant digitised material is displayed alongside. 

  • Seo a leanas scéal ar imeachtaí polaitiúla 1917 agus a n-impleachtaí. Taispeántar ábhar digitithe ábhartha taobh le taobh.

    Fíníneachas, Éire 1917, Náisiúnachas Éireannach, Sinn Féin

 

1918

Ireland_case_against_conscription.pdf

The following is a narrative of political events of 1918, covering issues such as the rise of Sinn Fein and the 1918 general election, with accompanying digitised material. 

Seo a leanas scéal ar imeachtaí polaitiúla 1918, a chuimsíonn saincheisteanna ar nós éirí Shinn Féin agus olltoghchán 1918, le hábhar digitithe a ghabhann leis.

 

Éire 1918, Náisiúnachas Éireannach, Sinn Féin, Rialtas Dúchais

1919

New Ireland 29th March 1919.pdf

The following is a narrative of the political issues of 1919, covering the first meeting of Dáil Éireann and the early events of the War of Independence, with accompanying digitised material. 

Seo a leanas scéal ar shaincheisteanna polaitiúla 1919, a chlúdaíonn cruinniú na Chéad Dála agus imeachtaí luatha Chogadh na Saoirse, le hábhar digitithe a ghabhann leis.

Éire 1919, Náisiúnachas Éireannach, Cogadh na Saoirse (Éire)

1920

The invisibility of national principle from Old Ireland  May 1st 1920.pdf

The following is a narrative of the turbulent political and social events of 1920, covering issues such as the arrival of the Black and Tans and Auxiliaries to Ireland, the deaths of Tomás Mac Curtain and Terence Mac Swiney and the development of Irish parliamentary politics.

Seo a leanas scéal ar imeachtaí achrannach polaitiúla agus sóisialta 1920, a chlúdaíonn saincheisteanna cosúil le teacht na nDúchrónach agus na gCúntóirí go hÉirinn, básanna Tomás Mac Curtáin agus Toirdhealbhach Mac Suibhne agus forbairt pholaitíocht pharlaiminteach na hÉireann.

Éire 1920, fórsaí na Breataine, Tomás Mac Curtáin, Toirdhealbhach Mac Suibhne

1921

Notes of the week Old Ireland April 2nd 1921.pdf

The following is a narrative of the key political events of 1921 during the tumultuous final year of the War of Independence and the path to the signing of the Anglo-Irish Treaty.

Seo a leanas scéal faoi phríomhimeachtaí polaitiúla 1921 le linn na bliana deiridh achrannach de Chogadh na Saoirse agus an bealach chun an Conradh Angla-Éireannach a shíniú.

Éire 1921, Náisiúnaí Éireannach, An Conradh Angla-Éireannach

 

1922

Irish Examiner 1841-current, Monday, January 09, 1922 - Page 6.png

The following is a narrative of the tumultuous events of 1922, relating to the signing of the Anglo-Irish Treaty and the outbreak of Civil War in Ireland.

Seo a leanas faisnéis ar imeachtaí clampracha a bhaineann le síniú an Chonartha Angla-Éireanneach agus le briseadh amach an Chogaidh Shibhialta in Éirinn'